Αρχική / Κεντρική / 17η Απόφαση – ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού 6 ΑΤΟΜΩΝ ΙΔΟΧ διάρκειας 2 μηνών υπό την μορφή αντίτιμου, για να καλυφθούν επείγουσες και εποχικές ανάγκες της ΚΕΚ

17η Απόφαση – ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού 6 ΑΤΟΜΩΝ ΙΔΟΧ διάρκειας 2 μηνών υπό την μορφή αντίτιμου, για να καλυφθούν επείγουσες και εποχικές ανάγκες της ΚΕΚ

17 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 6Β66ΟΚΟΨ-ΙΣ6