Προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών στη Κοινωφελή Επιχείρηση Καισαριανής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΔΗΚ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 30-3-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2_2017 ΚΕΔΗΚ ANTITIMOY

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ