Ανάρτηση πινάκων κατάταξης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 8 μηνών στην Κοινωφελή Επιχείρηση Καισαριανής ΣΟΧ1/2019

ΠΙΝΑΚΑΣ YΕ-ΒΟΗΘ. ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ YΕ-ΒΟΗΘ. ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ