Ανάρτηση πινάκων κατάταξης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Καισαριανής

ΠΙΝΑΚΑΣ YΕ ΒΟΗΘ. ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ