Αρχική / Επικαιρότητα / Ανακοινώσεις / Ανάρτηση πινάκων κατάταξης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Καισαριανής

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Καισαριανής

ΠΙΝΑΚΑΣ YΕ ΒΟΗΘ. ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ