ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  2η /2020

Καισαριανή: 3/1/2020 – Αριθ. πρωτ.:  4/2020 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ TAKTIKA MEΛΗ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  2η /2020 Σας καλούμε, να προσέλθετε σε  συνεδρίαση  στο Δημαρχείο Καισαριανής (Βρυούλων και Φιλαδελφείας – αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)  την  Πέμπτη 9-1-2020 και ώρα 19.00  με θέμα: – Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 …

Διαβάστε Περισσότερο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  1η /2020

Καισαριανή: 3/1/2020 – Αριθ.πρωτ.:  3/2020 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ TAKTIKA MEΛΗ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  1η /2020 Σας καλούμε, να προσέλθετε σε  συνεδρίαση  στο Δημαρχείο Καισαριανής (Βρυούλων και Φιλαδελφείας – αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)  την  Πέμπτη 9-1-2020 και ώρα 11.00 π.μ.  με θέματα: Συγκρότηση Επιτροπών για την παραλαβή προμηθειών και …

Διαβάστε Περισσότερο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τη μίσθωση και συντήρηση μηχανημάτων παρασκευής καφέ και προμήθειας αναλώσιμων καφέ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τη μίσθωση και συντήρηση μηχανημάτων παρασκευής καφέ και προμήθειας αναλώσιμων καφέ, διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 44.441,43 € (συμπ. ΦΠΑ)

Διαβάστε Περισσότερο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2019 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2019 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Ανακοίνωσης περί πρόσληψης εποχικού προσωπικού ΣΟΧ 2/2019

Διαβάστε Περισσότερο